You have already sent an invite

Your clan has reached maximum number of clan members: 100.

Invites sent: 100.

You are a member of this clan.

Log in to send the application.

You have already applied to this clan. Please wait for a response from the clan's officers.

Terms of Recruitment are unavailable or hidden.

Terms of Recruitment not available, clan applications not accepted.

Player's account has been permanently blocked.

Action in progress. The process may take some time.

Clan actions are blocked.

[BH-VN] BraveHearts

Created:

Ngu rất khổ - Sống phải nghĩ

Log in to join the clan.

BraveHearts - Những trái tim quả cảm.
Nòng cốt vẫn là BraveHearts - sv VTC. Nay với tên cũ nhưng viết tắt mới [BH-VN]. Vẫn tiêu chí cũ tấn công đẹp mắt - chết cả còn hơn 1 lũ chuột rúc trong base - rồi cũng chết cả.
BH tiếp tục tuyển quân, kêu gọi những ai có khả nang tác chiến trong clan war (chiến đấu với tinh thần brave heart...)
Chỉ tiêu đơn giản: trên 5000 trân, winrate: 50% +; Tỉ lệ trúng 75% trở lên (ko tính pháo).
Ngoài ra: BH đặc biệt tuyển 1 chỉ huy chiến trường (có tâm 2 3 người đi cùng người đó để hỗ trợ).
Ai có khả năng đảm nhiệm và đủ team nhỏ cover thì mời ứng cử, BCH sẽ test khả năng chiến thuật và chỉ huy trong trận (tối thiểu 15 trận).

Mọi thông tin liên hệ:
RC us ID: 5418837
Tomhager:0982886912
https://www.facebook.com/groups/BraveHearts.vn/
https://www.facebook.com/Tomhager69 (Nhắn tin nhé)

Military Personnel (46)

As of

Player's account has been permanently blocked.

You have already applied to this clan. Please wait for a response from the clan's officers.

Recruiting Station

To join a clan or find new recruits,

Brand New Wargaming.net Clans Video

Close

Clans

Welcome to a brand new website that unites all the clans of the Wargaming.net game trilogy! Here you can find your brothers-in-arms to fight shoulder to shoulder for victory or share bitter defeats.

Specified time is adjusted to your time zone (UTC <%= offset %>).

Processing...