I

Stronghold

The clan has fought no battles for the Stronghold yet.

Strongholds is a mode that provides clans with a possibility to develop their base and create Reserves that enhances their battle efficiency.

Strongholds Guide

Defense Period activated

The Neutrality period declared

The Ceasefire day activated

Defense Period deactivated

Last battle: .

Created:

[BH-VN] BraveHearts

Ngu rất khổ - Sống phải nghĩ

The clan has no description yet.

BraveHearts

Hide details

Show details

Global Map

The clan has not participated in battles on the Global Map yet.

Global Map is a game mode where each clan can become a conqueror of the world and earn valuable prizes: from in-game gold to exclusive vehicles.

Global Map Guide

Elo rating in battles on the Global Map in Tier X vehicles

Province income on the Global Map for the last 28 days

Province income on the Global Map per day

12709
Average Battles
51.49
Average Victories/Battles Ratio
3933 Clan Rating
491
Average experience per battle
1006
Average damage per battle

Clan's position in the Global rating

BraveHearts - Những trái tim quả cảm.
Nòng cốt vẫn là BraveHearts - sv VTC. Nay với tên cũ nhưng viết tắt mới [BH-VN]. Vẫn tiêu chí cũ tấn công đẹp mắt - chết cả còn hơn 1 lũ chuột rúc trong base - rồi cũng chết cả.
BH tiếp tục tuyển quân, kêu gọi những ai có khả nang tác chiến trong clan war (chiến đấu với tinh thần brave heart...)
Chỉ tiêu đơn giản: trên 5000 trân, winrate: 50% +; Tỉ lệ trúng 75% trở lên (ko tính pháo).
Ngoài ra: BH đặc biệt tuyển 1 chỉ huy chiến trường (có tâm 2 3 người đi cùng người đó để hỗ trợ).
Ai có khả năng đảm nhiệm và đủ team nhỏ cover thì mời ứng cử, BCH sẽ test khả năng chiến thuật và chỉ huy trong trận (tối thiểu 15 trận).

Mọi thông tin liên hệ:
RC us ID: 5418837
Tomhager:0982886912
https://www.facebook.com/groups/BraveHearts.vn/
https://www.facebook.com/Tomhager69 (Nhắn tin nhé)
Hide description Unhide description

Log in to join the clan.

You have already applied to this clan. Please wait for a response from the clan's officers.

Military Personnel

Clan members
37
Victories/Battles Ratio
Average battles per day
Average damage per battle
1. T95E2_for_kun17cm

T95E2_for_kun17cm

72.0
2. trungChinhLe

trungChinhLe

60.0
3. toancoi

toancoi

56.59
1. Xe_B0c_ThEp

Xe_B0c_ThEp

22
2. haitn93hik

haitn93hik

17
3. toancoi

toancoi

15
1. toancoi

toancoi

2017
2. kun17cm

kun17cm

1764
3. T95E2_for_kun17cm

T95E2_for_kun17cm

1323

Victories/Battles ratio in Random battles for the last 28 days

W/B — Wins per Battles

Average Random battles per day for the last 28 days

B/D — Battles per Day

Average damage per Random battle for the last 28 days

D/B — Damage per Battle

Go to clan members list

Upcoming Battles Scheduled

All battles

The clan has no battles scheduled yet.

For enemy details, go to the specified province on the Global Map

Maximum vehicle Tier

Auction (battle on the Global Map)

Attack (Battle for Stronghold)

Defensive action (Battle for Stronghold)

Attack (battle on the Global Map)

Auction (battle on the Global Map)

Tournament (battle on the Global Map)

Defensive action (battle on the Global Map)

Landing province

Regular province

Critical province

Revolting province

Estimated battle start time

Time will be specified after the winner of the tournament is defined.

Battle start time not defined

Date of the battle

Go to the Tournament grid on the Global Map.

Map

Specified time is adjusted to your time zone (UTC <%= offset %>).

  • You have already submitted the maximum number of clan applications.
Processing...