You have already sent an invite

Your clan has reached maximum number of clan members: 100.

Invites sent: 100.

You are a member of this clan.

Log in to send the application.

You have already applied to this clan. Please wait for a response from the clan's officers.

Terms of Recruitment are unavailable or hidden.

Terms of Recruitment not available, clan applications not accepted.

Player's account has been permanently blocked.

I

Stronghold

Data for 28 days

Skirmishes

Clan members have not participated in Skirmishes yet.

About Strongholds
Defense period

Clan has fought no clashes during the Defense period.

About Defense Period

Defense Period activated

The Neutrality period declared

The Ceasefire day activated

Defense Period deactivated

Elo rating in Battles for Stronghold in Tier X vehicles

Stronghold level

Created:

[BH-VN] BraveHearts

Ngu rất khổ - Sống phải nghĩ

The clan has no description yet.

BraveHearts

Hide/unhide details on Stronghold and the Global Map

Global Map

The clan has not participated in battles on the Global Map for the last 28 days.

Global Map is a game mode where each clan can become a conqueror of the world and earn in-game gold.

About Global Map

Number of provinces owned on the Global Map

Elo rating in battles on the Global Map in Tier X vehicles

Province income on the Global Map for the last 28 days

Province income on the Global Map per day

12695
Average Battles
51.85
Average Victories/Battles Ratio
3790 Clan Rating
501
Average experience per battle
1016
Average damage per battle

Clan's position in the Global rating

BraveHearts - Những trái tim quả cảm.
Nòng cốt vẫn là BraveHearts - sv VTC. Nay với tên cũ nhưng viết tắt mới [BH-VN]. Vẫn tiêu chí cũ tấn công đẹp mắt - chết cả còn hơn 1 lũ chuột rúc trong base - rồi cũng chết cả.
BH tiếp tục tuyển quân, kêu gọi những ai có khả nang tác chiến trong clan war (chiến đấu với tinh thần brave heart...)
Chỉ tiêu đơn giản: trên 5000 trân, winrate: 50% +; Tỉ lệ trúng 75% trở lên (ko tính pháo).
Ngoài ra: BH đặc biệt tuyển 1 chỉ huy chiến trường (có tâm 2 3 người đi cùng người đó để hỗ trợ).
Ai có khả năng đảm nhiệm và đủ team nhỏ cover thì mời ứng cử, BCH sẽ test khả năng chiến thuật và chỉ huy trong trận (tối thiểu 15 trận).

Mọi thông tin liên hệ:
RC us ID: 5418837
Tomhager:0982886912
https://www.facebook.com/groups/BraveHearts.vn/
https://www.facebook.com/Tomhager69 (Nhắn tin nhé)
Hide description Unhide description

Log in to join the clan.

You have already applied to this clan. Please wait for a response from the clan's officers.

Military Personnel

Clan members
38
Victories/Battles Ratio
Average battles per day
Average damage per battle
1. _MenOfSteel_

_MenOfSteel_

66.67
2. wayavn

wayavn

66.67
3. VN_LIUFY

VN_LIUFY

62.96
1. hungyte1984

hungyte1984

29.75
2. ikariam

ikariam

24.96
3. mupmip

mupmip

19.71
1. amateurmta

amateurmta

2285.42
2. toancoi

toancoi

1966.58
3. toancoi11

toancoi11

1896.06

Data on Top-3 clan members by their performance in Random Battles for the last 28 days

Go to clan members list

Scheduled Battles

All battles

The clan has no battles scheduled yet.

For enemy details, go to the specified province on the Global Map

Landing (battle on the Global Map)

Battle for province (battle on the Global Map)

Encounter battle (battle on the Global Map)

Attack (Battle for Stronghold)

Defensive action (Battle for Stronghold)

Landing province

Regular province

Critical province

Revolting province

Estimated battle start time

Exact battle start time

Battle start time not defined

Specified time is adjusted to your time zone (UTC <%= offset %>).

  • You have already submitted the maximum number of clan applications.
Processing...