World of Tanks
บริการลูกค้า
บทความทั้งหมด

การตั้งรหัสผ่านใหม่

ฉันลืมรหัสผ่านของฉัน

 1. ไปยังลิงก์นี้
 2. คลิกตั้งใหม่
 3. กรอกอีเมลบัญชีของคุณแล้วคลิกดำเนินการต่อ
  • อีเมลพร้อมด้วยลิงก์สำหรับตั้งใหม่จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ
 4. เปิดอีเมลที่คุณได้รับจาก Wargaming แล้วไปยังลิงก์เพื่อตั้งรหัสผ่านของคุณใหม่
 5. ส่งรหัสผ่านใหม่ของคุณ
 6. คลิกเปลี่ยนแปลงเพื่อบันทึกรหัสผ่านใหม่ของคุณ
 • บัญชีที่มีหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อมโยง และ/หรือ ระบบยืนยันตนนั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง
 • ถ้าคุณไม่สามารถเข้าถึงอีเมลที่เชื่อมโยงกับบัญชี Wargaming.net ของคุณ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า

ฉันต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของฉัน

 1. เข้าใช้บัญชีของคุณ
 2. ไปยังการจัดการบัญชี
 3. คลิกเปลี่ยนรหัสผ่าน
 4. ใส่รหัสผ่านเฉพาะใหม่
 5. คลิกเปลี่ยน
 6. บัญชีของคุณมีรหัสผ่านใหม่แล้ว

บัญชีที่มีหมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ ระบบยืนยันตนนั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบความถูกต้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง