World of Tanks
บริการลูกค้า
บทความทั้งหมด

บันทึกย้อนหลังการรบ: บันทึก ชม และอัพโหลด

วิธีการเปิดใช้บันทึกย้อนหลังการรบ

 1. เข้าสู่เกม
 2. ไปยังการตั้งค่า
 3. เปิดใช้การบันทึกการรบ
  newsettscreen1
 4. บันทึกย้อนหลังการรบจะถูกเก็บไว้ในห้องReplaysของWorld of Tanks
  308_04

วิธีการเปิดและชมบันทึกการรบ

 1. ไปยังห้องReplays
 2. คลิกสองครั้งที่บันทึกย้อนหลังที่ต้องการ
  • คุณอาจจะลากบันทึกย้อนหลังไปยังWorldoftanks.exe
   308_05

บันทึกย้อนหลังการรบนั้นจะผูกกับเวอร์ชันโปรแกรมลูกข่ายเกมที่ทำการบันทึกไว้ บันทึกย้อนหลังเก่าอาจจะทำงานไม่ได้หลังจากมีอัพเดตเกม

วิธีการอัพโหลดบันทึกย้อนหลังขึ้นอินเตอร์เนต

 • คุณอาจจะอัพโหลดขึ้นYouTube,Twitchหรือช่องสื่อสังคมอื่นๆ
 • WoTReplays เป็นเวบไซต์แฟนเกมที่มีให้ทำการอัพโหลดและเก็บบันทึกย้อนหลังของคุณไว้บนระบบคลาวด์

บทความที่เกี่ยวข้อง