World of Tanks
บริการลูกค้า
บทความทั้งหมด

การยืนยันตนสองระดับ (2FA)

การเปิดใช้การยืนยันตนสองระดับนั้นไม่มีค่าใช้จ่าย จำเป็นต้องมีโปรแกรมยืนยันตน มีให้บน iOS และ Android

บทความที่เกี่ยวข้อง