World of Tanks
บริการลูกค้า
บทความทั้งหมด

จะปลดพลรถถังอย่างไร?

จากค่ายทหาร:

 1. จากโรงรถของคุณ ให้ไปที่ค่ายทหาร
  barracks.jpg
 2. เลื่อนลูกศรเมาส์ของคุณไปเหนือสมาชิกพลรถถังที่คุณต้องการจะทำการปลด ปุ่มจะปรากฎขึ้นมา คลิกที่ปุ่มดังกล่าว
  retire_barracks.jpg
 3. ยืนยันการปลดสมาชิกพลรถถังคนดังกล่าวด้วยการคลิกที่ปลด

จากพาหนะ:

 1. คลิกปุ่มเมาส์ขวาบนสมาชิกพลรถถัง
  retire_tank.jpg
 2. คลิกปลด
 3. ยืนยันการตัดสินใจของคุณ

คุณยังสามารถปลดพลรถถังของคุณเมื่อคุณทำการขายพาหนะ ในการดำเนินการดังกล่าว ให้เลือกตัวเลือกปลดในรายการลากลงเมื่อทำการขายพาหนะของคุณ

ถ้าสมาชิกพลรถถังมีคุณสมบัติหลักของตนเพิ่มถึง 100% อย่างน้อยหนึ่งคุณสมบัติ คุณจะต้องทำการกรอกรหัสความปลอดภัยในช่วงทำการปลด:

 • ถ้าความสามารถไม่ได้ถูกฝึกเอาไว้และไม่ได้มีการใช้ประสบการณ์ ให้กรอก 100 เป็นรหัสความปลอดภัยซึ่งหมายถึงขั้นคุณสมบัติหลัก 100%
 • ถ้ามีการนำประสบการณ์ไปฝึกความสามารถ คุณจำเป็นต้องกรอกขั้นการฝึกของความสามารถที่กำลังทำการฝึกอยู่
  retire_confirm.jpg

บทความที่เกี่ยวข้อง