World of Tanks
บริการลูกค้า
บทความทั้งหมด

ไฟล์ Windows Paging

ข้อมูลทั่วไป

ไฟล์ paging (pagefile.sys) นั้นเป็นไฟล์ซ่อนบนฮาร์ดดิสก์ของคอมพิวเตอร์ที่ระบบปฏิบัติการ Windows นำมาใช้ในวิธีการเดียวกับที่ใช้ RAM ไฟล์ paging และ RAM นั้นถูกมาใช้ร่วมกันเพื่อเป็นหน่วยความจำเสมือน โดยมาตรฐานแล้วระบบปฏิบัติการ Windows จะเก็บไฟล์ paging เอาไว้ใน boot partition (พาร์ทิชันที่ระบบปฏิบัติการและไฟล์จิปาถะอื่นๆถูกติตดั้งเอาไว้) โดยปกติแล้วขนาดของไฟล์ paging จะถูกตั้งเอาไว้เป็น 1.5 เท่าของขนาด RAM ที่ติดตั้งเอาไว้

ไฟล์ paging นั้นจำเป็นต้องมีอยู่เพื่อให้ลดภาระงานบางส่วนจาก RAM ในช่วงที่มีการใช้งานอย่างหนัก ถ้าคุณเปิดโปรแกรมพร้อมกันหลายอันที่ทำให้มีการใช้งาน RAM อย่างต่อเนื่อง โปรแกรมบางส่วนนี้จะไม่ได้ทำงาน (โดยจะถูกย่อเอาไว้หรือเพียงแค่ไม่ได้ถูกใช้เป็นเวลาชั่วคราว) และนั่นจะทำให้ข้อมูลโปรแกรมนั้นถูกถ่ายโอนไปยังส่วนที่ทำงานช้ากว่าซึ่งก็คือไฟล์ paging ซึ่งข้อมูลของโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่ในปัจจุบันจะถูกจัดการโดยตรงจาก RAM เมื่อโปรแกรมไม่ได้ถูกใช้งานถูกเรียกใช้ ข้อมูลจากไฟล์ paging ก็จะถูกย้ายโดยตรงไปยัง RAM เพื่อเร่งการทำงาน เมื่อมีการขาดพื้นที่ RAM ในระบบ ไฟล์ paging จะถูกใช้โดยตรงโดยทำการส่งข้อมูลโปรแกรมกำลังใช้งานเข้ามาในไฟล์ ถ้าขนาดโดยรวมของหน่วยความจำเสมือนนั้นเล็กเกินไป โปรแกรมบางอย่างจะเริ่มทำงานไม่เสถียรและระบบปฏิบัติการอาจจะแสดงข้อความว่ามีความจำเสมือนไม่เพียงพอ ในสถานการณ์ดังกล่าวจำเป็นต้องมีการเพิ่มขนาดไฟล์ paging ให้มากขึ้น

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีฮาร์ดดิสก์มากกว่าหนึ่งตัว: เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะของระบบ ไฟล์ paging ควรจะถูกย้ายไปยังพาร์ทิชันอื่นของฮาร์ดดิสก์อีกตัวหนึ่ง ในกรณีนี้ ระบบปฏิบัติการจะทำการประมวลข้อมูลเข้า/ออกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ถ้าคุณมีฮาร์ดดิสก์เพียงตัวเดียวในเครื่องของคุณ: ทางเราก็ขอแนะนำให้ทำการย้ายไฟล์ paging ไปยังพาร์ทิชันอื่นของฮาร์ดดิสก์ เมื่อไฟล์ paging ถูกวางไว้ใน boot partition ระบบปฏิบัติการ Windows จะทำการส่งคำขออ่านและเขียนไปยังฮาร์ดดิสก์ทั้งที่โฟลเดอร์ของระบบและที่ไฟล์ paging หลังจากย้ายไฟล์ paging ไปยังพาร์ทิชันอื่นแล้ว ก็จะมีการขัดแย้งระหว่างคำขออ่านและเขียนข้อมูลน้อยลง

ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณมีทั้งฮาร์ดดิสก์และ SSD: ทางเราขอแนะนำให้ใส่ไฟล์ paging เอาไว้ในหนึ่งในพาร์ทิชันของฮาร์ดดิสก์ นี่จะช่วยลดจำนวนคำขออ่านและเขียนข้อมูลซึ่งจะมีผลในทางบวกกับความเสถียรของ SSD
เพื่อป้องกันการแตกตัวของไฟล์ paging ทางเราขอแนะนำให้ทำการสร้างพาร์ทิชันแยกบนฮาร์ดดิสก์เอาไว้เป็นการเฉพาะสำหรับการจัดเก็บไฟล์ paging การใช้พาร์ทิชันแยกสำหรับไฟล์ paging นั้นจะมีความได้เปรียบดังต่อไปนี้: ไฟล์จะไม่เกิดการแตกตัว ไฟล์ paging ที่อยู่ในส่วนที่ข้อมูลอื่นถูกจัดเก็บเอาไว้อาจจะเกิดการแตกตัวเมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อเพิ่มขนาดของหน่วยความจำเสมือน ไฟล์ paging ที่ไม่มีการแตกตัวจะทำให้เข้าถึงหน่วยความจำเสมือนได้เร็วขึ้น

การปฏิบัติงานของไฟล์ paging

ในการดำเนินการกับไฟล์ paging ให้ไปยังหน้าต่าง virtual memory management

ในการดำเนินการนี้:

1. กด Win + R ในหน้าต่างที่ปรากฎขึ้น พิมพ์ว่า “sysdm.cpl” ในช่องว่างแล้วคลิกที่ OK

1 Windows Paging File.png

2. ในหน้าต่าง System Properties ที่เปิดขึ้น ให้ไปยังแถบ Advanced แล้วคลิกที่ปุ่ม Settings ใต้ส่วน Performance

2 Windows Paging File.png

3. ในหน้าต่าง Performance Settings ให้ไปยังส่วน Advanced แล้วคลิก Change

3 Windows Paging File.png

4. หลังจากดำเนินการเหล่านี้แล้ว หน้าต่าง virtual memory management จะปรากฎขึ้น โดยการตั้งค่ามาตรฐานจะเป็น Automatically manage the paging file size for all drives ในกรณีนี้ ไฟล์ paging จะตั้งอยู่ในไดร์ฟเดียวกันกับที่ได้ติดตั้งระบบปฏิบัติการเอาไว้ (ไดร์ฟ C) จำนวนของไดร์ฟที่มีให้สำหรับการเลือกบนเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องอาจจะแตกต่างกัน

4 Windows Paging File.png

การปิดไฟล์ paging

1. ไม่เลือก ‘Automatically manage paging file size’ สำหรับทุกไดร์ฟ

2. เลือกที่ No paging file แล้วคลิก Set

5 Windows Paging File.png

3. หลังจากนั้น ระบบปฏิบัติการจะทำการเตือนคุณ คลิกที่ Yes แล้วคลิกที่ OK

6 Windows Paging File.png

หลังจากดำเนินการทั้งหมดแล้ว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

การย้ายไฟล์ paging ไปยังพาร์ทิชันของฮาร์ดไดร์ฟ

1. ดำเนินการทั้งหมดจาก Disabling the Paging File

2. เลือกไดร์ฟที่คุณต้องการจะวางไฟล์ paging เอาไว้

3. เลือก System managed size สำหรับไดร์ฟที่เลือกเอาไว้แล้วคลิกที่ Set แล้วต่อด้วย OK

7 Windows Paging File.png

หลังจากดำเนินการทั้งหมดแล้ว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

การเปลี่ยนขนาดไฟล์ paging

1. ไม่เลือก ‘Automatically manage paging file size’ สำหรับทุกไดร์ฟ

2. เลือก Custom size แล้วกรอกสองค่าลงไป: ขนาดเริ่มต้นและขนาดสูงสุดในแบบ Mb คลิกที่ Set แล้วต่อด้วย OK

8 Windows Paging File.png

3. หลังจากดำเนินการทั้งหมดแล้ว ให้รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์

บทความที่เกี่ยวข้อง