World of Tanks
บริการลูกค้า
บทความทั้งหมด

Zip และ Unzip ไฟล์

นำไปใช้กับ: Windows 10, Windows 8.1. ถ้าระบบปฏิบัติการของคุณไม่มีโปรแกรมย่อ/ขยายไฟล์ในตัว โปรแกรม 7-zip สามารถช่วยคุณได้ เพราะมันเป็นโปรแกรมใช้งานฟรี

ไฟล์ Zip (บีบอัด) ใช้พื้นที่จัดเก็บน้อยกว่า และสามารถถ่ายโอนไปยังคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้เร็วกว่าไฟล์ที่ไม่ได้บีบอัด ใน Windows คุณทำงานกับไฟล์และโฟลเดอร์ที่บีบอัดในลักษณะเดียวกับไฟล์และโฟลเดอร์ที่ไม่ได้บีบอัด รวมไฟล์ต่าง ๆ ไว้ในโฟลเดอร์ที่บีบอัดโฟลเดอร์เพื่อแชร์กลุ่มไฟล์ได้ง่ายดายยิ่งขึ้น

เมื่อต้องการซิป (บีบอัด) ไฟล์หรือโฟลเดอร์

  1. ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่คุณต้องกาซิป
  2. กดไฟล์หรือโฟลเดอร์ค้างไว้ (หรือคลิกขวา) เลือก (หรือชี้ไปที่) ส่งไปยัง จากนั้นเลือก )โฟบเดอร์ที่บีบอัด (ซิป)

โฟลเดอร์ที่บีบอัดใหม่ที่มีชื่อเดิมจะสร้างไว้ในตำแหน่งเดียวกัน เมื่อต้องการเปลี่ยนชื่อดังกล่าว กดที่โฟลเดอร์ค้างไว้ (หรือคลิกขวา) เลือก เปลี่ยนชื่อ จากนั้นพิมพ์ชื่อใหม่

เมื่อต้องการคลายซิป (แยก) ไฟล์หรือโฟลเดอร์ออกจากโฟลเดอร์ที่บีบอัด

  1. ค้นหาโฟลเดอร์ที่บีบอัดที่คุณต้องการ Unzip (แยก) ไฟล์หรือโฟลเดอร์ออกจากกัน
  2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
    • หากต้องการ Unzip ไฟล์หรือโฟลเดอร์เดียว ให้เปิดโฟลเดอร์ที่ซิป แล้วลากไฟล์หรือโฟลเดอร์ออกจากโฟลเดอร์ที่บีบอัดไปยังตำแหน่งใหม่
    • เมื่อต้องการ Unzip เนื้อหาทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่ซิป ให้กดโฟลเดอร์นั้นค้างไว้ (หรือคลิกขวา) เลือก แยกทั้งหมดจากนั้นทำตามคำแนะนำ
  • เมื่อต้องการเพิ่มไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์ที่ซิปที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ ให้ลากรายการเหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์ที่ซิป
  • ไฟล์บางชนิด เช่น รูป JPEG จะมีการบีบอัดในระดับสูงอยู่แล้ว หากคุณซิปภาพ JPEG หลายๆ รูป ลงในโฟลเดอร์เดียว ขนาดรวมของโฟลเดอร์จะมีขนาดพอๆ กับขนาดเดิมของรูปภาพรวม

บทความที่เกี่ยวข้อง