World of Tanks
บริการลูกค้า
บทความทั้งหมด

ฝ่ายบริการผู้เล่นด้วยภาษาไทยบนช่องทาง Discord

ทางเรามีความยินดีและขอแจ้งให้ทราบว่า ตอนนี้เรามีตัวแทนฝ่ายบริการผู้เล่นบน Discord 
เข้าร่วม Discord กับเราใน World of Tanks ASIA อย่างเป็นทางการด้วยภาษาไทยได้ที่
World of Tanks ASIA Discord
 
หากคุณต้องการความช่วยเหลือหรือมีข้อสงสัยใดๆ เพียงฝากข้อความไว้ที่หน้ากระดานข่าวสาร
ซึ่งตัวแทนของเราจะติดต่อกลับไปหาคุณเมื่อพวกเขาอยู่ในช่วงเวลาทำการ
โปรดทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวแทนฝ่ายบริการผู้เล่นบน Discord ของเรา:
 
สิ่งที่เราปฏิบัติ
- เปิดให้บริการตั้งแต่ 10:00 น. - 16:00 น. UTC +7 ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
- สามารถให้การช่วยเหลือในบางเรื่องได้ทันท่วงที
- แนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีการส่งทิกเก็ต(ticket) สำหรับปัญหาที่จะต้องมีการส่งต่อไปยังระบบทิกเก็ต(ticket) ของเรา
 
สิ่งที่เราไม่ปฏิบัติ
-  ทำเรื่องการละเมิดกฎ ฝ่าฝืนกฎ หรือกระบวนการลงโทษผู้เล่น
-  ขอข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลการเรียกเก็บเงิน ข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดควรส่งผ่านทางทิกเก็ต(ticket)
-  ดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาที่ซับซ้อนที่ต้องใช้เวลาการวินิจฉัยและตรวจสอบเป็นเวลานาน เช่น  ปัญหาความล่าช้า ความผิดพลาดของเกม ปัญหาตัวเปิดใช้ ฯลฯ
 
เพื่อเป็นการรักษาบรรยากาศและมารยาทที่ดีในช่องทาง Discord:
- โปรดให้ความเคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน
- ช่วยเหลือและแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเกมต่อผู้อื่น
- ไม่ก่อกวน หรือสร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่น

บทความที่เกี่ยวข้อง