World of Tanks
บริการลูกค้า
บทความทั้งหมด

วิธีการสร้างรายงาน WGCheck

WGCheck เป็นเครื่องมือที่ทำการตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์เกมและสามารถสร้างรายงานทางเทคนิคเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการเชื่อมต่อของคุณเช่น: รายงาน DxDiag กระบวนกำลังทำงาน โปรแกรมที่ติดตั้งเอาไว้และ การวินิจฉัยเครือข่าย รายงานนี้จะช่วยให้ฝ่ายบริการลูกค้าสามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้

บทความที่เกี่ยวข้อง