World of Warships
บริการลูกค้า
บทความทั้งหมด

OpenID คืออะไรและจะใช้มันได้อย่างไร?

OpenID ทำให้คุณลงชื่อเข้าเวบไซต์ด้วยการกระบวนการแบบเปิดของกลุ่มนอกที่ปลอดภัย

เกี่ยวกับ OpenID

จะมีการแบ่งปันเพียงชื่อเล่นและลิงค์ประวัติย่อของคุณเท่านั้น จะไม่มีการส่งข้อมูลสำคัญ (เช่นอีเมล์ของคุณ) ออกไป

วิธีการใช้ Wargaming.net OpenID

 1. ไปยัง Livejournal.
 2. คลิกที่ ลงชื่อเข้าใช้ แล้วเลือก OpenID
  67_01

  67_02
 3. พิมพ์ http://eu.wargaming.net/id/ แล้วคลิก ลงชื่อใช้.
  67_03
 4. คุณจะถูกพาไปยังบริการลงชื่อเข้าใช้ Wargaming ใช้การยืนยัน Wargaming.net ID ของคุณ
  67_04
 5. คุณจะถูกพาไป Livejournal OpenID ถูกตั้งแล้ว
  67_05

เวบท่าที่ใช้ OpenID นั้นควรอนุญาตการแก้ไขประวัติย่อเช่นชื่อเล่น, อีเมล์และอื่นๆ ตัวอย่างข้างต้นอาจจะแตกต่างกันไปในเวบไซต์อื่นๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง