World of Warships
บริการลูกค้า
บทความทั้งหมด

VRT - การกู้คืนเรือพิเศษ

เครื่องมือกู้คืนพาหนะ (VRT) จะทำให้ผู้เล่นสามารถกู้คืนเรือพิเศษทั้งหมดที่เคยถูกขายไปก่อนหน้านี้ได้ทุกลำ

ไปยังลิงค์นี้ เพื่อส่งคำร้อง VRT

  • เครื่องมือกู้คืนพาหนะ (VRT) สามารถประมวลคำขอได้เพียงหนึ่ง (1) คำขอในแต่ละครั้ง VRT จะอนุญาตให้ให้ทำการกู้คืนได้เพียงหนึ่ง (1) ครั้งในช่วงทุกๆ 30 วัน
  • ทั้งนี้จะใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมงในการทำให้เรือพิเศษที่ขายไปสามารถกู้คืนกลับมาในเครื่องมือกู้คืนพาหนะได้
  • ถ้าเรือพิเศษมีอยู่ในท่าเรือของคุณ เครื่องมือกู้คืนพาหนะก็จะไม่สามารถใช้กับเรือลำนั้นได้
  • ำคำร้องกู้คืนพาหนะที่ถูกส่งผ่านทางศูนย์คำร้องจะถูกตอบรับโดยระบบอัตโนมัติ
  • ขอให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีช่องเทียบในท่าเรือเหลืออยู่หนึ่งช่องและมีเงินมากพอ (ดูด้านล่าง)

เงื่อนไข

  • เครื่องมือกู้คืนพาหนะ (VRT) สามารถประมวลคำขอได้เพียงหนึ่ง (1) คำขอในแต่ละครั้ง VRT จะอนุญาตให้ให้ทำการกู้คืนได้เพียงหนึ่ง (1) ครั้งในช่วงทุกๆ 30 วัน
  • ค่าการซื้อคืนเป็นเงินนั้นจะเท่ากับราคาขายรวมกับค่าธรรมเนียม 10% คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่
  • การกู้คืนเรือนั้นทำได้ไม่จำกัด
  • เรือพิเศษทุกลำจะถูกกู้คืนโดยไม่มียุทธปัจจัย ลายพราง ธง ธงสัญญาณ หรือผู้การเรือ
  • การกู้คืนเรือพิเศษแต่ละลำนั้นจำเป็นต้องมีช่องเทียบในท่าเรือว่างอยู่หนึ่ง (1) ช่อง

บทความที่เกี่ยวข้อง